21వ పుట్టిన రోజు

చి|| మగధీర-కు యుక్తవయసు 21 రానే వచ్చింది
టీనేజీ బాబును హ్యాండ్-సం రాక్-స్టార్- ను చేసింది
పరాయి అమ్మాయి వంక కన్నెత్తి చూడకూడదు
ఏ అమ్మాయీ పరాయి అమ్మాయిలా అనిపించకూడదు
 
మాస్ లుక్ కోసం షర్ట్ గుండీలు తీసేస్కో
బాహుబలిలా ప్రతి రోజూ పండగ చేస్కో
నువ్వు రెండువైపులా పదునైన కత్తి
మీ ఇంట్లో నువ్వు సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి
 
పట్టుచీర కట్టుకున్న స్వీట్ అమ్మాయి అయినా
చిట్టిపొట్టి నిక్కరున్న హాట్ అమ్మాయి అయినా
మల్లెపూలతో స్నేహం చేసే రోజొచ్చింది
హంస నడకలను అభిమానించే టైమొచ్చింది
 
మీ అమ్మను పిలిచి కేక్ కట్ చెయ్
మీ నాన్నను కౌగిలించి హార్ట్ టచ్ చెయ్
అందరి ఆశీర్వాదాలు మూటగట్టెయ్
ఏమైనా డబ్బులొస్తే మాత్రం నాకిచ్చెయ్
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments