ఆస్ట్రేలియాలో తెలుగు వాళ్ళం

ఆస్ట్రేలియాలో తెలుగు వాళ్ళం
భారత సంస్కృతి వారసులం
అనేక తెలుగువారి జనజీవన భాగ్యం
తదుపరి తరాలకు ఆదర్శ ప్రాయం
 
మేము తెలుగు నేలకు చాలా దూరం
అందుకే తెలుగు తీయదనం మరవం
మా సంకర తెలుగు వంకర పోదు
శంకరశాస్త్రిలా శారదా అనేది లేదు
 
తెలుగు కార్య క్రమాల హోరు
యేటా తెలుగోళ్ళ ఆటల జోరు
దీపావళి ఉగాది వేడుకల తీరు
స్వరసాహిత్యాల తెలుగు వారు
 
బహిరంగ సభల రచ్చ లేదు
అవినీతి పాలన బెంగ లేదు
జీహుజూర్ గాళ్ళ జాడలేదు
కుండలో పుట్టినా కులప్రసక్తి రాదు
 
సంఘ సేవకై చేస్తాం రక్తదానం
వాకింగుల్లో చూపుతాం సంఘటితం
సికా సిక్కా కలుపుతాం
ఒక పక్కా సేవకు వాడుతాం
 
బాక్స్ బద్ధలు చేసేది లేదు
సీన్ సితార అయ్యేది కాదు
కష్టే ఫలే ఇక్కడి నిత్య జీవితం
వైవిధ్యాలెరుగదు మా వర్తమానం
 
తెలుగు వారి ఔన్నత్యం
ఆస్ట్రేలియా అంతా చాటుతాం
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
 
 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments (1)