జనరంజని

జీవితం ఒకటే కానీ, మా జనరంజని మరుజీవితమంత ఆనందం తెస్తుంది
ఆస్ట్రేలియా మెల్బోర్న్అవని తెలుగుదనం స్ప్రింగ్-వేల్ టౌన్-హాలున విరిసింది
చూసే కళ్ళకు నాలుక ఉంటే నేటి వర్ణన కొండంతలు
 పలికే నాలుకకు కళ్ళుంటే నయనానందం రెండింతలు
 
 పాఠశాల సెలవుల్లో తెలుగు చిన్నారుల పూర్వాభ్యాసాల సందడులు
 పూర్తి వేషభాషల్లో అభినయాలను ప్రోత్సహించిన అమ్మానాన్నలు
 తెలుగు, ఇంగ్లీషు, తెంగ్లీషు సంభాషణల్లో నేటి యువత
 భాషలో మరో హంగును సంతరించుకున్న తెలుగు నవత
 
 బుద్ధిమంతులు, పోకిరి, కంత్రి, దేశముదుర్లు
 చిలక్కొట్టుడు చిన్నోళ్ళు మెల్బోర్న్ కుర్రోళ్ళు
 అనుష్క, తమన్నాల్లా - ఎవరెస్టులు మా ఆడ పిల్లలు
 మెల్బోర్న్ మెరుపులు, మెరిసే తారలు ఈ రాచిలకలు
 
 మల్లీశ్వరి, మిస్సమ్మ, బంగారు తల్లులు మా ఆంటీలు
 సరదా రాముడు, సంబరాల రాంబాబులు మా అంకుళ్ళు
 జనరంజని ఉత్సవంలో ఎల్లలు లేని తెలుగు సంబరాలు
 ఆటల్లో, పాటల్లో, అభినయాల్లో పేరున్న తెలుగు తేజాలు
 
 భారతీయ సంస్కృతి ఆస్ట్రేలియా ఆడుగులకు అద్దిన మహత్వం
 సంవత్సరం వేచినాసరే తదుపరి అవుతుంది ఓ మధుర జ్ణాపకం
 రంగస్థలాన్ని మెప్పించాలన్న కృషికి ప్రతి ఒక్కరికీ అభినందనం
 అంతా కలిసి ఒకే వేదికపై కలిసిన వైనం ఎదగాలి దినం దినం
 
తిప్పి చెప్పినా సూటిగా చెప్పినా ఇది చెప్పాలనుకున్న నిజం
తెలుగు భాషా రసజ్ఞులకు తాయి సారథ్య సేన సుస్వాగతం

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments